Doelgroep

Jong volwassenen tussen de 18 en 23 jaar (al dan niet met een beperking in het autistisch spectrum, ADHD etc.) die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te kunnen wonen zonder begeleiding.

Voorwaarden:

- IQ min 80

- Gemotiveerd zijn om op zichzelf te wonen

- Dagbesteding, werk, school 

- 's Nachts zonder begeleiding in het huis kunnen verblijven

- Zelfstandig op kunnen staan in de ochtend

- Zorgdragen voor zichzelf mbt hygiëne

- Zelfstandig eventuele medicatie kunnen beheren

 

Daarnaast moet de jong volwassene een eigen inkomen hebben om de huur, borg, verzekeringen en overige kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. De inkomsten kunnen afkomstig zijn uit werk, studiefinanciering, een uitkering of bijdrage van de ouders.

De jong volwassenen worden begeleid bij zaken als woonvaardigheden, 

dagstructuur, opleiding en werk, het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en het goed functioneren binnen de maatschappelijke omgeving.

 

Voorwaarden om in het Tussenstaphuis te wonen:

- 6-8 wekelijkse evaluatie met ouders/ verzorgers, jongvolwassene en begeleiding

- bij start in het Tussenstaphuis verplicht ingeschreven zijn bij wooncoörporatie (toekomstperspectief)

- in geval van medicatie: baxtersysteem verplicht.

 

De benodigde zorguren worden verworven via PGB bij de gemeente Berkelland.

 

Visie

Iedereen die in het Tussenstaphuis komt wonen, is een individu met zijn eigen wensen, competenties en netwerk. We bieden daarom geen vast programma aan waar een jongere doorheen loopt maar bieden zorg op maat. We stimuleren de jong volwassenen om zo zelfstandig mogelijk te leven en wij geven daarbij praktijk ondersteunende begeleiding.

Het trainingstraject is flexibel, omdat er altijd gekeken word naar de individuele mogelijkheden en behoeften van de individu. Het kan zijn dat hij/zij een andere trainingssituatie nodig heeft, of in een veel korter traject tot zelfstandigheid kan komen.

 

Fase Systeem

Als rode draad gebruiken we hiervoor een fasesysteem met een duur van ongeveer 2,5 jaar.

Het fasesysteem bestaat uit 4 fases waarin we per fase bekijken wat een jongere al goed kan, waar hij/zij nog hulp nodig heeft en waar ze nog veel moeite mee hebben. Omdat elke jongere zich anders ontwikkeld zullen de fases er voor iedereen anders uit zien. De leerdoelen zullen elke 2 weken besproken worden met de begeleiding. Er word dan gekeken naar het initiatief van de jongere en wat hij/zij al kan. Aan de hand hiervan word bekeken hoe de jongere het doel kan behalen. Dit kan dus zijn door middel van training maar bijvoorbeeld ook door het inzetten van het netwerk en/of buddy’s. 

 

Groepsbegeleiding

Naast individuele begeleiding geven we ook groepsbegeleiding. Deze is vooral gericht op:

• Sociale vaardigheden aanleren

• Normen en waarden leren

• Leren samenwerken

• Probleemsituaties oplossen

• Inzicht in de ander krijgen

• Vriendschap maken en onderhouden

De groepsbegeleiding zal wisselend plaats vinden. Hierbij valt te denken aan groepsgesprekken tijdens het koken en avond eten, maar ook door middel van activiteiten, sport en spel.